Производство на технически
каучукови изделия
Разработване на нови изделия
и технологии
   Фирма ГАМА 00Д е водещ производител за северна България на технически каучукови изделия и сурови смеси за тях.
Разработва нови изделия по заявка, технически изисквания и условия на клиента..
Ние произвеждаме широка гама: гумени,гумено-метални, гумено-текстилни изделия.

Фирмата произвежда изделия в областа на :
- машиностроене,
- корабостроене,
- хранителновкусова
- селскостопанство
- енергетика

   Фирма ГАМА ООД произвежда: транспортни ленти, ремъци за елеватори, каучукови пластини, листи, каучукови профили – плътни и микропорести, микропорести профили, уплътнители, маншони, престилки,, шнурове, ,,О” пръстени, бандажни гуми, втулкови лагери, дейтвудни втулки, гумени сектори за винтови шнекове, шайби, подложки, маншети, дискове, мембрани, резина, солуция, тампони, вибро-тампни, виеластици, буфери, тампони, буфери, фендери, буртици, импелери, карета, силиконови изделия.
   Фирма ГАМА ООДпроизвежда сурови каучукови смеси на базата на: естествен каучук /NR/, нитрилен /NBR/, стиренов /SBR/, изопренов /IR/, силиконов /SR/, флуоркаучук /FR/, етиленопренов /EPDM/.