Производство на Транспортни ленти

каучукови изделия и смеси

Sitemap Каучукови изделия
Kаучукови изделия - Фирма ГАМА ООД гр. БЯЛА обл. Русенска произвежда технически каучукови изделия и смеси за тях.
Фирма ГАМА 00Д – гр.Бяла разполага с технически и технологични възможности за производство на сърови каучукови смеси със следния асортиметн и технически показатели на вулканизираните от тях:
Бели и цветни каучукови смеси
Диелектрични и електропроводими
Смеси със сертификат за хранително – вкусовата промишленост
Смеси по изисквания и рецептурен състав на клиента
8.Атмосфероустойчиви и топлоустойчиви смеси изработени на база EPDM /етилен пропиленов каучук/ подходящ за производство на изделия работещи на атмосферни влияния Вулканизираните са устойчиви също на кисели и алкални среди както и на широка гама разтворители.Температурният диапазон на устойчивост е от -40 до +120 градуса.

Шифър на сместа Якост на опън в кг/см2 Относително удължение % Остатъчно удължение % Твърдост по Шор +/-2
6060 130 350 20 60
6070 120 300 25 70
6080 110 300 30 80
6050 130 350 35 50
6040 130 350 25 40
  • От позиции 1,2,3,4,5,7 и 8 фирмата произвежда бели и цветни смеси за производство на изделия с декоративно предназначение или приложими в хранително вкусовата промишленост
  • Всички смеси са изолирани в ПЕ фолио и са подходящи за непосредствена конфекция в пресформи и изделия.
  • Поръчките се изпълняват до 10 работни дни след потвърждаване на поръчката.