Производство на Транспортни ленти

каучукови изделия и смеси

Sitemap Каучукови изделия
Kаучукови изделия - Фирма ГАМА ООД гр. БЯЛА обл. Русенска произвежда технически каучукови изделия и смеси за тях.
Управител

П.Цветанов
 0888 505 180
 gamarubber@abv.bg

Рекл.мениджър

К.Цветанов
 0887 585 181
 gamarubber@abv.bg

Пласмент

П.Цветанова
 0884 109 022
 gamarubber@abv.bg

Адрес

7100 гр.Бяла обл.Русе
кв.Гара Бяла ул.Н.Петков 24
 0817 7 23 61
факс. 0817 7 23 61