Производство на Транспортни ленти

каучукови изделия и смеси

Sitemap Каучукови изделия
Kаучукови изделия - Фирма ГАМА ООД гр. БЯЛА обл. Русенска произвежда технически каучукови изделия и смеси за тях.
  Фирма ГАМА 00Д – гр.Бяла разполага с технически и технологични възможности за производство на сърови каучукови смеси със следния асортиметн и технически показатели на вулканизираните от тях:
Бели и цветни каучукови смеси
Диелектрични и електропроводими
Смеси със сертификат за хранително – вкусовата промишленост
Смеси по изисквания и рецептурен състав на клиента
5.Обикновени смеси изработени на базата на SBR/стиренов каучук/.Преобладаващи в тях са минералните пълнители.Подходящи са за относително безотговорни изделия като подложки, тъмпони, буфери и различни видове уплътнители работещи в температурен диапазон от -30 градуса до +70 градуса

Шифър на сместа Якост на опън в кг/см2 Относително удължение % Остатъчно удължение % Твърдост по Шор +/-2
2045 100 450 20 45
2050 110 450 25 50
2060 110 450 20 60
2065 110 450 25 50
2070 100 350 25 70
2080 90 300 30 80
2085 80 300 30 85

 

  • От позиции 1,2,3,4,5,7 и 8 фирмата произвежда бели и цветни смеси за производство на изделия с декоративно предназначение или приложими в хранително вкусовата промишленост
  • Всички смеси са изолирани в ПЕ фолио и са подходящи за непосредствена конфекция в пресформи и изделия.
  • Поръчките се изпълняват до 10 работни дни след потвърждаване на поръчката.